Hoe mooi zou het zijn als er geen werkstress meer zou zijn? Vorig jaar gaf 37% van de werknemers aan dat werkdruk of werkstress de reden was voor het verzuim. 1,3 miljoen mensen hadden last van  burn-out te klachten. Slim om hier dus preventief aandacht aan te besteden tijdens de week van de werkstress 2021, maar uiteraard ook daarna en structureel. Heeft jouw bedrijf al plannen om hier aandacht aan te schenken in november? Zo niet, dan is het de hoogste tijd om dit te organiseren. Medewerkers zijn goud waard. Uiteraard kan Inzicht in orde met het IN CONTROL aanbod jou en jouw bedrijf hierbij helpen. In dit artikel alvast een aantal tips voor werkgevers en medewerkers.

Hoe ontstaat werkstress?

In eerste instantie begint alles met werkdruk. En dat ontstaat als je voortdurend onder hoge tijdsdruk moet werken. Je teveel moet doen in te weinig tijd, je werk niet op tijd afkrijgt of je werk niet goed genoeg kan uitvoeren en je niet de gewenste kwaliteit kan leveren. Zeker nu, in tijden van personeelsgebrek, wordt de werkdruk vaak te hoog. Meer dan 30% van de werknemers denkt weleens aan ontslag nemen hierdoor. Reden te meer om hier preventief mee om te gaan. Want je wilt toch dat je personeel blijft en niet ziek wordt?

Werkstress ontstaat wanneer de psychische overbelasting van werkdruk te lang aanhoudt. Als dit leidt tot klachten of verzuim is er sprake van werkstress. Werkdruk kan dus werkstress veroorzaken. Maar gelukkig kan werkstress voorkomen worden als de werkdruk vermindert of verdwijnt. Daarom is het raadzaam hier preventief mee aan de slag te gaan. Starting from now.

Wat kost werkstress?

Alleen al als je kijkt naar de kosten die werkstress met zich meebrengt zou je het als speerpunt binnen je bedrijf moeten hebben.

Gemiddeld bedroegen de verzuimkosten per werknemer wegens werkstress €9100 in 2018*. Een burn-out kost werkgevers zo’n €80.000 euro. (Uitgaande van een burn-out van 8 maanden en een gemiddeld bedrag  aan verzuimkosten per dag van €300. De kosten van het inwerken van een vervanger zijn hierbij nog niet eens meegenomen.) En wist je dat de kans groter is om nog een keer een burn-out te krijgen als je er al eerder een hebt gehad? Genoeg redenen om hier preventief mee om te gaan tijdens de week van de werkstress 2021 en uiteraard ook daarna.. *(bron TNO Factsheet week van de werkstress 2020)

Factsheet TNO Week van de werkstress 2020

Waarom werkstress tegen gaan?

Twee belangrijke redenen om werkstress tegen te gaan voor werkgevers: 

Goed werkgeverschap; door het onderwerp bespreekbaar te maken en oplossingen te bieden vallen mensen minder snel uit en hebben ze meer werkplezier. Blijven medewerkers gezond, loyaal, meer gemotiveerd en productiever.
Forse besparingen; preventief investeren in werkstress levert je veel besparingen op m.b.t. verzuimkosten. Een burn-out kost zoals aangegeven een werkgever gemiddeld zo’n €80.000 per jaar. Dus voor beide partijen, werknemer en werkgever, is het van belang dit te voorkomen.

5 tips voor werkgevers tijdens de week van de werkstress 2021 (en daarna)!

  1. Heb vertrouwen in je medewerkers en wees flexibel. Geef je medewerkers de vrijheid om het werk op hun manier op te pakken en in te delen. Bied ook flexibele werktijden als dat mogelijk is. Tijdens Corona hebben veel werkgevers (gedwongen) gezien dat de medewerkers ook gewoon thuis doorwerken, misschien nog wel meer gefocust en efficiënter dan op kantoor. En verlang ook niet dat je medewerkers 24/7 beschikbaar zijn. Werk is werk. Privé privé.
  2. Geef complimenten, geef aandacht en toon interesse. Geef complimenten en vier successen. Toon oprechte aandacht en interesse. Onthoud belangrijke data en gebeurtenissen en informeer daarnaar. Focus niet alleen op wat fout kan gaan en sowieso van fouten leer je.
  3. Stel heldere en haalbare doelen. Zorg voor heldere doelen, wat doe je wel en niet als bedrijf en hou je daaraan. Zeker nu in tijden van personeelsgebrek is het onmogelijk om alles te doen wat je deed. Dus moeten er keuzes worden gemaakt die bij iedereen duidelijk zijn. En nog belangrijker, je moet je als bedrijf houden aan deze keuzes. Hou je aan je afspraken. Niets is zo frustrerend dan mensen die niet hun afspraken nakomen. Beschouw daarin iedereen als jouw ideale klant, ook jouw medewerkers.
  4. Prioriteer. Je kan niet van een medewerker verwachten dat ze twee fulltime banen in 40 uur vervullen. Al werk je nog zo efficiënt. Dus stel prioriteiten. Als een bepaalde taak moet worden opgepakt, kan iets anders dus niet.
  5. Investeer in de ontwikkeling van je medewerkers. Zorg voor mogelijkheden om te ontwikkelen. Laat je medewerkers een training of programma volgen waardoor de werkdruk kan verminderen en werkstress kan worden voorkomen. Zoals bijvoorbeeld het IN CONTROL programma.

Eigenlijk komt het er in essentie op neer dat je gewoon een goede werkgever moet zijn. Be good. Waarom zouden medewerkers bij jouw bedrijf willen werken? Stel je zelf de vraag wat jij zelf belangrijk zou vinden om bij jouw bedrijf te werken. En waar zou je zelf stress van krijgen?

5 tips voor werknemers tijdens de week van de werkstress 2021 (en daarna)!

 

  1. Praat erover.  Maak werkstress bespreekbaar. Geef op tijd aan bij je leidinggevende dat het zo niet goed gaat. Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen die opgelost worden. Wacht niet totdat het te laat is, dat is voor niemand handig.
  2. Zeg nee. Nee tegen taken die niet tot je werkzaamheden behoren. Tegen te strakke deadlines. Tegen collega’s / leidinggevenden die steeds storen. Tegen overwerken. Bekijk hier ook mijn eerdere blog over nee zeggen.
  3. Zorg voor heldere en haalbare doelen. Bepaal wat je wel en niet doet, maak keuzes en hou je daaraan en verwacht dat ook van anderen en spreek ze daar desnoods op aan.  Begin elke dag met een plan en een to do list die in lijn ligt met deze doelen.
  4. Focus en maak taken af. Focus je op 1 taak tegelijk en probeer zoveel mogelijk taken af te ronden. Beter 5 taken afgerond dan 10 half. Deze onafgemaakte taken blijven in je hoofd zitten (bij veel mensen althans) totdat je ze hebt afgerond. Vaak kost het je ook meer tijd als je steeds weer verder moet gaan met een bepaalde taak dan wanneer je de taak in één keer afmaakt.
  5. Neem geregeld pauzes en beloon jezelf. Niets is zo belangrijk als geregeld pauze nemen om weer even op te laden. Ga naar buiten! Dwing jezelf om pauzes in te lassen en vraag anders je collega’s (huisgenoten) om je hierop te attenderen. En beloon jezelf, als je een lastige taak of gesprek hebt afgerond.

Structureel aan de slag met het voorkomen van werkstress en dus niet alleen tijdens de week van de werkstress 2021? 

Investeer dan in het IN CONTROL aanbod. Wil je ook investeren in slimmer werken en tools krijgen waaronder je de werkdruk kan verlagen en werkstress kan voorkomen Een hele goede keuze. Inzicht in orde kan en wil jou (en je medewerkers) hier graag bij helpen met de IN CONTROL oplossingen.
Hoe? Met bijvoorbeeld het IN CONTROL programma (gemiddelde waardering 9). Dit is een E-learning in combinatie met 1 op 1 begeleiding waarin deelnemers tools voor het leven krijgen om slimmer, met meer rust en minder stress en in minder tijd, hun doelen te bereiken. Het programma bestaat uit 7 modules waaronder een module over timemanagement en een module over slimmer werken met Outlook.

Wat kan Inzicht in orde betekenen voor jou of jouw bedrijf? Neem contact op voor de mogelijkheden.

IN CONTROL aanbod