Nog steeds is werkstress beroepsziekte nummer 1. Verzuim op het werk wordt in 20% van de gevallen veroorzaakt door werkstress. Jaarlijks lopen ruim een miljoen mensen hierdoor kans om een burn-out te krijgen. Slim om hier dus preventief aandacht aan te besteden. Net als voorgaande jaren wordt in november de week van de werkstress georganiseerd om dit belangrijke thema, wat veel mensen raakt, onder de aandacht te brengen. Heeft jouw bedrijf al plannen om hier aandacht aan te schenken in november? Zo niet, dan is het de hoogste tijd om dit te organiseren. Je medewerkers zijn goud waard. En uiteraard kan Inzicht in orde met het IN CONTROL aanbod jouw bedrijf hierbij helpen.

De week van de werkstress 2019

Al vijf jaar wordt de week van de werkstress georganiseerd. De eerste jaren door het ministerie van SZW. Net als vorige jaar wordt het dit jaar door OVAL georganiseerd. Verschillende organisaties zullen tijdens deze week activiteiten ontplooien. Dit jaar is het programma als volgt:

Maandag 11 november: Masterplan Maandag; hierbij ligt de focus op het bespreekbaar maken van werkstress binnen je organisatie. Wat zijn de oorzaken en wat zijn oplossingen voor meer werkplezier en hoe maak je dit concreet in een Masterplan.
Dinsdag 12 november: Deadline Dinsdag | Minder deadlines en afspraken om zo meer vrijheid, autonomie en flexibiliteit te geven aan werknemers om hun dag zelf in te delen en het werkplezier te bevorderen.
Woensdag 13 november: Workout Woensdag | Meer werkplezier en je weerbaarder maken tegen werkstress door meer te bewegen, gezonder te eten en een goede inrichting van de werkplek.
Donderdag 14 november: Digital Detox Donderdag | Atijd en overal bereikbaar zijn gaat ten kosten van een goede werk-privébalans. Dus de telefoon gaat uit.
Vrijdag 15 november: Vrolijke Vrijdag | Een goede sfeer, lachen en het geven van complimenten dragen bij aan meer werkplezier.

Bekijk hier het campagne plan voor een uitgebreide toelichting.

Hoe ontstaat werkstress?

In eerste instantie begint alles met werkdruk. En dat ontstaat als je voortdurend onder hoge tijdsdruk moet werken. Je teveel moet doen in te weinig tijd, je werk niet op tijd afkrijgt of je werk niet goed genoeg kan uitvoeren en je niet de gewenste kwaliteit kan leveren. Zeker nu, in tijden van personeelsgebrek, wordt de werkdruk vaak te hoog. Meer dan 30% van de werknemers denkt weleens aan ontslag nemen hierdoor. Reden te meer om hier preventief mee om te gaan. Want je wilt toch dat je personeel blijft en niet ziek wordt?

Werkstress ontstaat wanneer de psychische overbelasting van werkdruk te lang aanhoudt. Als dit leidt tot klachten of verzuim is er sprake van werkstress. Werkdruk kan dus werkstress veroorzaken. Maar gelukkig kan werkstress voorkomen worden als de werkdruk vermindert of verdwijnt. Daarom is het raadzaam hier preventief mee aan de slag te gaan. Starting from now.

Wat kost werkstress? 

Alleen al als je kijkt naar de kosten die werkstress met zich meebrengt zou je het als speerpunt binnen je bedrijf moeten hebben.

Gemiddeld bedroegen de verzuimkosten per werknemer wegens werkstress €8200 in 2016. Een burn-out kost werkgevers zo’n €60.000 euro. (Uitgaande van een burn-out van 242 dagen en een gemiddeld bedrag per dag van €250. De kosten van het inwerken van een vervanger zijn hierbij nog niet eens meegenomen.) En wist je dat de kans groter is om nog een keer een burn-out te krijgen als je er al eerder een hebt gehad?

En ook al liggen de bedragen 10% hoger of lager, dan nog is het uiteraard verstandiger om dit te voorkomen. Want welke werkgever wil overwerkte, gestreste, niet gemotiveerde en niet- efficiënte medewerkers?
De kosten voor werkgevers waren 2,5 miljard in 2016.

Bekijk hier de factsheet die TNO tijdens de week van de werkstress in 2018 heeft gepubliceerd.

Wat kan je als werkgever doen voor, tijdens en na de week van de werkstress?

Het is uiteraard heel goed dat er een hele week aandacht wordt besteed aan het onderwerp werkstress. Maar dat is al vijf jaar zo. En de cijfers liegen niet. Het is dus zaak om niet te wachten op de week van de werkstress en dan wat aandacht te geven maar hier structureel iets mee te gaan doen. Nu, tijdens en na de week van de werkstress. Preventief. Hoe fijn zou het zijn als het volgend jaar niet meer nodig zou zijn hier aandacht aan te moeten besteden?

Duurzame inzetbaarheid initiatieven initiëren

Initiatieven die erop gericht zijn de werkstress en de kans op een burn-out te verlagen kan je scharen onder de noemer duurzame inzetbaarheid. In principe betekent dat, dat organisaties een omgeving en context creëren waarin de medewerkers gezond blijven, betrokken zijn en zich kunnen ontwikkelen.

De beste tips van 2018 (even weer opfrissen)

Vorig jaar heeft OVAL, brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid, onderzocht wat de 9 beste tips zijn om met name het werkplezier te vergroten en daardoor werkstress te voorkomen. Deze tips waren:

 1. Geef je medewerkers vrijheid bij de aanpak van hun werk.
 2. Steun je medewerkers door oprechte aandacht en betrokkenheid te tonen.
 3. Laat je waardering blijken voor het werk van je medewerkers.
 4. Bied flexibele werktijden aan als dit mogelijk is.
 5. Stem de hoeveelheid werk af op de capaciteit van je medewerkers.
 6. Geef je collega’s complimenten!
 7. Zorg ervoor dat de juiste persoon de juiste klus uitvoert.
 8. Investeer in de sterke kanten van je medewerkers.
 9. Vier successen; zorg dat resultaten en inzet niet ongezien blijven.

10 aanvullende tips om meteen te implementeren en werkstress te voorkomen

Eigenlijk komt het er in essentie op neer dat je gewoon een goede werkgever moet zijn. Be good. Waarom zouden medewerkers bij jouw bedrijf willen werken? Stel je zelf de vraag wat jij zelf belangrijk zou vinden om bij jouw bedrijf te werken. En waar zou je zelf stress van krijgen?

Ik zou aan bovengenoemde lijst nog een paar tips toe willen voegen:

 1. Zorg voor heldere doelen, wat doe je wel en niet als bedrijf en hou je daaraan. Zeker nu in tijden van personeelsgebrek is het onmogelijk om alles te doen wat je deed. Dus moeten er keuzes worden gemaakt die bij iedereen duidelijk zijn. En nog belangrijker, je moet je als bedrijf houden aan deze keuzes.
 2. Investeer in je medewerkers door het laten volgen van trainingen en programma’s waardoor de werkdruk kan verminderen en werkstress kan worden voorkomen. Vaak met een geringe investering kan je hoge verzuimkosten voorkomen. Op het gebied van slimmer werken (o.a. time management), mindfulness, yoga zijn er legio aanbieders.
 3. Maak het bespreekbaar. Zorg ervoor dat je in gesprek gaat met de medewerkers over werkstress. Wat zien zij als oorzaken en wat kunnen mogelijke oplossingen zijn.
 4. Zorg voor rustmomenten, neem pauze, stimuleer ook het nemen van rust en pauze als je ziet dat iemand zichzelf geen rust gunt (verplicht pauzes wellicht) of zorg voor mogelijkheden op het werk om te ontspannen (fitness ruimte, yoga of mindfulness op het werk, stoelmassages)
 5. Hou je aan je afspraken. Niets is zo frustrerend dan mensen die niet hun afspraken nakomen. Beschouw daarin iedereen als jouw ideale klant.
 6. Minimaliseer overwerk. Tja, dit spreekt voor zich. Een goede werk privé balans is heel belangrijk. Maak geen misbruik van loyale medewerkers en benader ze ook niet buiten werktijd.
 7. Zorg voor overzicht en structuur; voor heldere en optimale processen; vaak zie je dat er niet wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van processen zodat medewerkers steeds tegen dezelfde zaken aanlopen. Maak iemand vrij om processen te optimaliseren of besteedt het uit.
 8. Vier je fouten, zorg voor een cultuur waarbinnen het maken van fouten mag en niet meteen wordt afgestraft. Fouten zijn kostbaar. Leer ervan; evalueer de fouten en leg de verbeteringen vast binnen je processen.
 9. Zorg voor meer werkplezier; een goede sfeer, goede onderlinge samenwerkingen.
 10. Zorg voor mogelijkheden om te ontwikkelen.

Ook aan de slag met de week van de Werkstress? Inzicht in orde kan jouw bedrijf helpen

Zorg dat je ook gaat investeren in van de gezondheid en ontwikkeling van jouw medewerkers. Het levert meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit op.

Doe ook mee aan de week van de werkstress, of beter, investeer hier dagelijks in. Hoe? Met bijvoorbeeld een training of een programma. Inzicht in orde kan jouw bedrijf hierbij helpen met het IN CONTROL aanbod. Neem contact op voor de mogelijkheden binnen jouw bedrijf.