Van 12 tot en met 15 november is het voor de vijfde keer de week van de werkstress. Dit jaar staan preventie en werkplezier centraal.
Werkstress is nog steeds beroepsziekte nummer één en is in 20% van de gevallen de reden voor verzuim. 16% van de werknemers ervaart burn-out klachten, dat zijn ongeveer één miljoen mensen. Buiten dat dit voor degenen die dit overkomt natuurlijk heel vervelend is, kost dit de werkgevers ruim 2 miljard. Ondanks dat Nederland de minste burn-outs kent van Europa, is het verstandig om hier niet alleen deze week aandacht aan te geven maar continu.

WERKDRUK EN WERKSTRESS, WAT IS HET VERSCHIL?

Werkdruk ontstaat als je voortdurend onder hoge tijdsdruk moet werken. Je teveel moet doen in te weinig tijd, je werk niet op tijd afkrijgt of je werk niet goed genoeg kan uitvoeren en je niet de gewenste kwaliteit kan leveren.
Werkstress ontstaat wanneer de psychische overbelasting van werkdruk te lang aanhoudt. Als dit leidt tot klachten of verzuim is er sprake van werkstress. Werkdruk kan dus werkstress veroorzaken. Maar gelukkig kan werkstress voorkomen worden als de werkdruk vermindert of verdwijnt.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN; WAT KOST WERKSTRESS?

Gemiddeld bedroegen de verzuimkosten per werknemer wegens werkstress €8200 in 2016. Een burn-out kost werkgevers zo’n €60.000 euro. (Uitgaande van een burn-out van 242 dagen en een gemiddeld bedrag per dag van €250. De kosten van het inwerken van een vervanger zijn hierbij nog niet eens meegenomen. ) En ook al liggen de bedragen 10% hoger of lager, dan nog is het uiteraard verstandiger om dit te voorkomen. Want welke werkgever wil overwerkte, gestreste, niet gemotiveerde en niet- efficiënte medewerkers?

WAT KAN JE NOU ALS WERKGEVER DOEN?

• Ten eerste inzien dat je medewerkers meer gebaat zijn bij een gezond werkklimaat dan een klimaat waar continu te veel van de medewerkers wordt gevraagd.
• Investeren in jezelf en je medewerkers. Laat jezelf en je medewerkers coachen en/ of trainen op het gebied van time management/ slimmer werken. Overzicht, orde, structuur, optimale processen, slim omgaan met je tijd geeft veel rust in je hoofd en kan veel tijd besparen.
• Wees bereikbaar voor je medewerkers en onderneem actie wanneer men aangeeft het te druk te hebben.
• Wees betrokken en geef je medewerkers aandacht, waardering en complimenten.
• Ga in overleg met je medewerkers/ team. Wie ervaart werkdruk? Kunnen jullie onderling afspraken maken over bijvoorbeeld doorlooptijden/ het aanleveren van informatie/ de frequentie en duur van vergaderingen etc.? In hoeverre vinden je werknemers het fijn zelf verantwoordelijk te zijn voor hun doelen en geef je ze de vrijheid hierin zelf taken te initiëren te plannen en hun werktijden te bepalen.
• Maak duidelijke afspraken over bereikbaarheid. Verwacht niet van je medewerkers 24 uur per dag bereikbaar zijn en dat ze in de avond hun mail bekijken.
• Focus! Je kan en moet als bedrijf niet alles willen doen. Focus, maak keuzes. Zeg nee.

Wil je ook de werkdruk binnen jouw bedrijf verlagen en werkstress tegengaan? Ben je bereid te investeren in je medewerkers? Ik kom graag met je in contact.